Directora: Mª Isabel Tomàs. Horari. 

Cap d’estudis i encarregada de menjador: Margarita Calatayud. 

Secretari: Josep Albiol.