PROGRAMA ANUAL MENJADOR 16-17

NORMATIVA ÚS I PAGAMENT MENJADOR

 

 • TOTS ELS ANYS cal especificar PER ESCRIT qualsevol incidència referida al menjar del vostre fill/a. S’ha de remetre a l’Encarregada la certificació – prescripció facultativa d’un menú especial o un escrit raonat de la família ara bé, s’estudiarà l’admissió de l’esmentat escrit en Comissió de Menjador del Consell escolar en relació a:
  • AL·LÈRGIES ALIMENTÀRIES (làctics, peix, fruits secs, bresquilla, etc).
  • MENÚS ESPECIALS per a tots els dies del curs (Vegetarià, sense gluten,..).
  • NOTA: Els menús de dieta astringent per malaltia puntual es demanaran el mateix dia que es necessiten.
 • Si una família tria pagar rebut mensual i en un moment donat del curs vol passar als ABONAMENTS diaris, no podran tornar (en el mateix curs escolar) al sistema de rebut mensual, hauran de mantenir-se en el d’Abonaments al que han canviat.
 •  Tanmateix ocorreix amb el sistema de pagament, el triat és per a tot el curs, NO ES PODRÀ ABONAR EL MENJADOR CADA MES D’UNA MANERA DIFERENT.
 • Si només necessita utilitzar el menjador en dies solts, porta “l’Abonament” corresponent el dia que es queda a dinar a escola.
 • Un cartró disposa de 5 ó 10 “abonaments” i costa  25 ó 50   (Encarregada de menjador. DINTRE DE L’HORARI D’ATENCIÓ EXPOSAT AL CRISTALL, SIGAU PREVISORS/ES).
 • DIES SOLTS: FUNCIONAMENT AMB “ABONAMENTS” 

Complimentats (nom, curs i data). No lliurats en blanc, per favor!

Donar-lo a l’Encarregada a les 9 h del mateix dia en què es dine.

 • REBUT MENSUAL: 

PREU DE CADA MES (Rebuts normals, beques «A, B, C, D i E»): Exposat al cristall del centre i a la Web de l’AMPA detallat per mesos.

DATA DE PAGAMENT en EFECTIU: El  PRIMER dia LECTIU de cada mes (1 dia).

FÓRMULES DE PAGAMENT:

PAGAMENT EN EFECTIU (1 dia, el primer lectiu de mes): Deixar vosaltres o el vostre fill/a, els diners en un sobre amb el seu nom i curs dintre de la caixa preparada per l’Encarregada en Consergeria de 8’55 a 9’10 h el primer dia LECTIU de mes. 

PAGAMENT  PER INGRÉS BANCARI / TRANSFERÈNCIA (Els primers dies lectius de mes): Lliurar el meu fill/a a l’Encarregada el  justificant d’ingrés bancari o transferència o remetre’l vosaltres   en format PDF al correu electrònic del centre 46012136@gva.es.

IMPORTANT: En l’esmentat justificant, HA DE CONSTAR:

 • NOM del xiquet/a
 • CURS del vostre fill/a.
 • NOM DE QUI FA L’INGRÉS / TRANSFERÈNCIA

 

IBAN         Entitat        Oficina      D.C          Nº de compte

ES25        2038           6380          79            6000009823

EL QUADRE DE PAGAMENT ESTÀ PENJAT ALS CRISTALLS DE L’ENTRADA DEL CENTRE I A LA WEB DE L’AMPA. COM TOTS ELS MESOS S’ABONARÀ EL MATEIX PREU PRORRATEJAT, EN RESUM:

            * D’octubre a Maig, sense beca: 77,57€/mes

            * D’octubre a Maig amb beca (A) rep 4,25: 0’00 €/mes 

            * D’octubre a Maig amb beca (B) rep 4,00: 4’57 €/mes

            * D’octubre a Maig amb beca (C) rep 3,00: 22’82 €/mes

            * D’octubre a Maig amb beca (D) rep 2,80: 26’47 €/mes

            * D’octubre a Maig amb beca (E) rep 2,00: 41’07 €/mes

 

«Si un dia el meu fill/a -comensal de menjador- va a aplegar tard a l’escola»

 1. Exemple: He de dur-lo a fer una gestió, s’hem adormit, etc, per tant, arriba tard, per tant entrarà a les 11 o a les 12.30 h.
 1. He de dur-lo a metge (amb justificant del centre de salut, puc entrar quan acabe la visita)…..
 • QUÈ FER RESPECTE AL MENJADOR EN QUALSEVOL DELS CASOS ?:
  1. Telefonar al 96 2566740 ABANS DE LES 9.30 h. Malgrat arribar tard, cal avisar que va a fer-ne ús del Menjador.
  1. LA FAMÍLIA ESTÀ OBLIGADA A CONFIRMAR L’ASSISTÈNCIA al Menjador (Acord per unanimitat del Consell escolar que forma part del Projecte Educatiu de Menjador).
  1. El document de cuina (justificant rosa) ha de COINCIDIR amb els comensals demanats per l’Encarregada a les 9.30 h de cada matí. Durant els darrers cursos pràcticament CAP mes van quadrar les xifres i així es difícil funcionar.
  1. Costa ben poc respectar la norma aprovada i vigent. Aviseu per telèfon (el dia del retard) o en l’agenda (que ha de mostrar-se a l’Encarregada de Menjador el dia anterior a la falta, si és un retard previsible) que, malgrat entrar més tard de les 9 h, el vostre fill/a   va a dinar al Menjador.